Projektid ja toetused


Baltest Mööbel OÜ on saanud 2020.aastal Keskkonna Investeeringute Keskuselt toetuse ressursitõhususe projekti elluviimiseks, mille eesmärk on saavutada mööblitootmises tooraine- ja materjalide sääst uusima planeerimis- ja jälgimistarkvara kasutuselevõtu abil, pannes omavahel suhtlema optimaalsesse tootmisskeemi asetatud tootmisseadmed ning ühendades ettevõtte tootmisprotsessi tarne- ja müügiahelatega. IT lahendus põhineb IMOS-tarkvaral ja selle kohandamisel meie vajadustele. Projekti tulemusena väheneb peamise toormaterjali – puitplaatide kasutus ca. 10 %, kogu tootmisprotsess muutub jälgitavaks, ressursi-säästlikumaks ja efektiivsemaks. Projekti kogumaksumus on 180 110 eurot, millest EL toetus on 90 055 eurot.